บทที่ 7 เรขาคณิต 3 มิติ

            มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

7.1    Projection

7.2    View Reference Point

7.3    View Plane Normal Vector

7.4    ระยะภาพ

7.5    การเปลี่ยนทิศทางการ Projection

7.6    View Up Vector

 

 

 

Back  Next