7.4 ระยะภาพ (View Distance)

            ระยะภาพ คือ ระยะห่างระหว่างระนาบภาพกับจุดอ้างอิงภาพ

            การเปลี่ยนแปลงมีอยู่ 2 แบบ คือ

1.      การเปลี่ยนระยะภาพสำหรับ Projection แบบ Perspective

 

 

            ภาพที่ได้จากการเปลี่ยนระยะภาพจะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปดังรูป

 

2.      การเปลี่ยนจุดศูนย์กลางการ Projection

 

            ภาพที่ได้จากการเปลี่ยนจุดศูนย์กลางการ Projection จะมีขนาดและลักษณะที่แตกต่างกันออกไปดังรูป

 

 

 

Back  Next