7.2 จุดอ้างอิงภาพ(View Reference Point)

            จุดอ้างอิงภาพ คือจุดศูนย์กลางของความสนใจในการมองภาพ

 

 

            จากรูปเป็นการแสดงการเปลี่ยนจุดอ้างอิงภาพ นั่นคือเมื่อจุดอ้างอิงภาพถูกเปลี่ยนก็จะทำให้ภาพที่ปรากฏใน View Plane เปลี่ยนไป ดังเช่นรูปบ้านที่จากเดิมแสดงให้เห็นเต็มบ้านในขณะที่จุดอ้างอิงภาพอยู่ที่จุดกำเนิด แต่เมื่อย้ายจุดอ้างอิงภาพไปยังกึ่งกลางบ้านทำให้ภาพที่ปรากฏใน View Plane เป็นภาพบ้านแค่ครึ่งหลัง

 

 

 

 

Back  Next