2.4 การแปลงภาพจาก Window ไปแสดงผลยัง Viewport

            ภาพซึ่งถูกกำหนดพิกัดในระบบพิกัดโลก(world coordinate system) เมื่อนำมาแสดงผลบนจอภาพผ่านทาง Viewport จะต้องมีการแปลงพิกัดจากพิกัดโลกไปเป็นพิกัด Normalized Device นั่นคือการแปลงพิกัด (xw,yw) ในระบบพิกัดโลก ให้เป็น (xv,yv) ในระบบพิกัด Normalized Device จากนั้นก็แสดงภาพ  การจะเปลี่ยนภาพบนจอภาพไปเป็นภาพอื่น ทำได้โดยการเปลี่ยนตำแหน่งของ Window และ Viewport ให้อยู่ในตำแหน่งใหม่ ทำการแปลงพิกัด แล้วแสดงภาพ

 

            จากรูปเราสามารถหาความสัมพันธ์ของ Window และ Viewport ได้ดังนี้

 

                        XV- XVmin / XVmax – XVmin  =  XW – XWmin / XWmax – XWmin

                        YV- YVmin / YVmax – YVmin  =  YW – YWmin / YWmax – YWmin

            แก้สมการ หา XV,YV  ได้ดังนี้

                        XV = XVmin +(XW - XWmin)*SX

                        YV = YVmin +(YW - YWmin)*SY

โดยที่

            SX = XVmax – XVmin / XWmax – XWmin

            SY = YVmax – YVmin / YWmax – YWmin

 

            ดังนั้น XV,YV ที่หาได้ ก็คือ ตำแหน่งของจุดใน พิกัด Normalized Device นั่นเอง

 

 

Back  next