2.1 Window

            ระบบพิกัดโลก(world coordinate system) เป็นระบบที่ใช้อธิบายตำแหน่งของภาพวัตถุในธรรมชาติ ระบบนี้จะไม่ขึ้นกับขนาดพิกัดของจอภาพ ดังนั้นช่วงตัวเลขที่ใช้จะเป็นเท่าใดก็ได้ จะมีค่าเป็นบวกหรือลบหรือแม้แต่เลขทศนิยมก็ได้เช่นกัน ขอเพียงแต่ให้สามารถอธิบายตำแหน่งภาพวัตถุได้ถูกต้องไกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดก็พอ ในบางครั้งภาพสมบูรณ์ของวัตถุที่ใช้ระบบพิกัดโลกอธิบายตำแหน่งนั้นมีขนาดใหญ่และซับซ้อนมาก จนไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ บนจอภาพและผู้ใช้ต้องการแสดงภาพเพียงบางส่วนของวัตถุเท่านั้น ความสามารถในการแสดงภาพเพียงบางส่วนของภาพวัตถุภายในบริเวณสี่เหลี่ยมที่กำหนดไว้ เราเรียกว่า “การทำช่องหน้าต่าง”(windowing) และกรอบสี่เหลี่ยมที่ใช้แสดงภาพนั้นเรียกว่า “หน้าต่าง”(window)

            ส่วนต่าง ๆ ของภาพจะถูกนำมาแสดงบนจอภาพได้โดยการนำ window ไปวางไว้ตรงส่วนนั้นของภาพในระบบพิกัดโลก การปรับเปลี่ยน ขนาดของหน้าต่างจะทำให้เกิด การย่อ การขยาย หรือการบิดเบี้ยวของภาพ ซึ่งอยู่ในหน้าต่างได้

 

Back  Next